Boeken

Nieuw!
Egolutie
Het einde van het Ik-tijdperk


Genieten, geweten
Ieder samenleving in ieder tijdvak wordt gekenmerkt door bepaalde eigenschappen. De onze was tot voor kort vreedzaam, genoegzaam, verveeld en gericht op het ego. De rol van het geweten raakte op de achtergrond. De heersende welvaart gaf daartoe aanleiding en kans. Een filosoof heeft gezegd: alles verandert, alles stroomt, panta rhei om precies te zijn. Zo veranderen ook wij en zo verandert ook onze samenleving. Drastisch. Eindelijk, zou ik zeggen. En ik ben niet de enige, meer mensen hebben er schoon genoeg van. Ze willen eruit weg.Waarheen? Ik denk naar een grotere nadruk op beschaving en ethiek. Daar heb ik verschillende redenen voor, ik zie ook voortekenen, die ik straks wil beschrijven, maar de conclusie komt erop neer: Het geweten zal een grote rol krijgen.
In dit boek ga ik op zoek naar de voortekenen en de krachten die de ontwikkeling zullen bespoedigen. En natuurlijk ook naar de aard van het geweten. Wat is het? Welke eigenschappen zal een gewetensvolle samenleving vertonen?

Het boek is als volgt opgebouwd:
Eerst verken ik waar we vandaan komen.
Dan motiveer ik de ontwikkeling naar geweten.
Te beginnen met een schildering van waar we nog midden in zitten: het dogma van genieten zonder geweten.
Door te laten zien, waaraan mensen willen ontsnappen.
Door voortekenen te laten zien. Door aan te tonen dat de ontwikkeling erheen in fasen verloopt.
Door te memoreren tot welke valkuilen de ontwikkeling tot dusver heeft geleid.Door aan te stippen tot welke intitieven de ontwikkeling tot dusver heeft geleid.
Door te voorspellen dat toekomstige ontwikkelingen meer dan voorheen zelfs, tot morele dilemma’s zullen leiden.
Door te bespiegelen over gewetenskwesties zoals die van goed en kwaad, schuld en boete, overmoed en schaamte.
Door in te gaan op de stand van zaken wat we weten over geweten.
Door te voorspellen welke waarden de morele samenleving zal bijeen-en hooghouden.

Reacties
- Ik heb met veel plezier zojuist je nieuwste boek uitgelezen. Mijn complimenten. Volgens mij heb je op een mooie manier beschreven welke ontwikkelingen er binnen ons immanent systeem gaande zijn. En oh ja: die Franse monnik kwam er ook in voor.
- Van Harte gefeliciteerd nog met je verjaardag en met je nieuwe boek. Super ik ben het aan het lezen, leest heel makkelijk en goed geschreven!Wat kan je dat toch goed!

Susanne Piët over Egolutie

Luister naar het interview met Frénk van der Linden op NPO Radio 1 in Kunststof van 1 januari 2015.

Bekijk de recensie in Trouw, januari 2015.
Lees het artikel uit Second Sight Adulthood at Last van december 2013.
Lees het artikel De grote Trendbreuk van M&M's, december 2013.
Lees het artikel uit Viva Het Groene Complex, november 2014.
Lees het artikel uit Psychologies Het einde van het ik-tijdperk, november 2014.
Lees de recensie van de Humanistich Vrijzinnige Vereniging, december 2014.

Uitgave: Business Contact
ISBN 9789047007470

Prijs € 20 (goede bedoelingenkorting)
Pakketprijs met 'De Emotiemarkt' € 30
Exemplaren worden op verzoek gesigneerd!
Bestellen via info@bertholeepublishinghouse.nlSusanne Piët
Overleg, vergaderen en onderhandelen

Effectief en efficiënt met elkaar kunnen communiceren is geen luxe, maar noodzaak. Als je het goed doet kun je commercieel, politiek en sociaal interessante resultaten boeken...

Lees meer...
Susanne Piët
Mood Management

Mood (sfeer en stemming) bepaalt onze kwaliteit van leven. Mood is besmettelijk. Ook wereldwijd; de technologie levert de dragers. Iedereen kan de stemming doen omslaan...

Lees meer...

Susanne Piët
Waar ik loop schijnt de zon

Het gaat goed met ons – toch? We leven niet alleen in een tijd van vrede, overvloed en welvaart, we worden ook nog eens ouder, gezonder en, last but not least, rijker. Dus zo op het oog alle reden om van het leven te genieten en het er lekker...

Lees meer...
Susanne Piët
The Emocode


If everything is makeable and life is all you got, why wouldn’t you define it in the most favourable way? Not happy with your past, not satisfied with your present, make a sure shot for the future. Be someone! Appreciated, admired, and most of all happy with yourself. It might requite a make over though, because check in the mirror: are you really there?
read more...Susanne Piët
De Emocode

Als alles maakbaar is en alles wat je hebt je leven is, waarom zou je dat niet opnieuw uitvinden? Waarom zou je jezelf niet opnieuw op de kaart zetten? Wat voor jou als persoon geldt, geldt ook voor je merk, je organisatie, je bedrijf: blaas er leven in!

Je kunt merken persoonlijk maken, maar er zijn ook personen (en personae) waaraan niets te beleven valt: welkom in het land van gnidnarp, waar je persoonlijkheden kunt vermerken, als je een emotionele beleving ontwerpt.

Dan moet je wel de magie van de emocode kennen en kunnen maken. De emocode is de persoonlijke barcode waarmee je de belevingswaarde van een identiteit kunt aflezen. Als je de code kent heb je toegang tot groepen, clusters, de nieuwe sociale orde. Susanne Piët verklaart iedere lezer, professioneel of niet, tot designer. Zij wijdt je in, en voert je langs de Vrais Sapeurs, de Hiphopwereld, afvalverwerking, Doophemden, begrippen als Aankooplibido, Streetcredibility en Sanctuary.

De emocode (nominatie managementboek van het jaar 2007) is te beschouwen als de opvolger van De emotiemarkt, managementboek van het jaar 2004, leesboek voor iedereen.
lees meer...Susanne Piët
De emotiemarkt.
De toekomst van de beleveniseconomie

De beleveniseconomie, die inmiddels een substantieel deel uitmaakt van onze economie, kan worden omschreven als alle productie en dienstverlening die gericht is op leniging van de emotionele behoeftes van mensen als groep of van de mens als individu. Tot nu toe werd de beleveniseconomie vooral gezien als iets wat uitmondde in een ongebreidelde fun industry, met behulp waarvan mensen uit alle macht proberen hun verveling te verdrijven. Susanne Piët gaat in dit boek verder en beschrijft de volgende fases in deze economie.
lees meer...

Op 9 maart werd tijdens het Managementboekengala in De Rode Hoed de prijs uitgereikt voor het beste managementboek van het jaar. De jury heeft de diverse criteria als leesbaarheid, onderbouwing, nuttigheid reflectief gehalte, kritisch benadering en dergelijke toegepast en kwam bij haar finale beraadslagingen tot de unanieme conclusie dat slechts één boek het managementboek van het jaar kon zijn, namelijk 'De Emotiemarkt'.

Een boek, dat:

 • goed geschreven is
 • aanzet tot reflectie op onze cultuur
 • kritisch inzicht verschaft op een belangrijke pijler in onze economie
 • over deze pijler mild en scherp oordeelt
 • een boek dat onze tijd aanvaardt en verwerpt
 • impressionistisch en analytisch is
 • streng en geestig is
 • een boek dat eerder problematiseert dan dat het echt oplossingen biedt

Een boek kortom, dat ons aanspoort om na te denken over iets wezenlijks in onze cultuur, over iets essentieels in onze hedendaagse beleveniseconomie: over onze emoties.Susanne Piët
Het Groot Communicatie Denkboek

Met de komst van internet, sms, msn en mobiel bellen heeft zich een revolutie in de communicatie voorgedaan. In dit boek pleit Susanne Piet voor een nieuwe kijk op communicatie. Als journaliste, docente en schrijfster is de bekende auteur deskundig. Ze kiest voor de breedte en gaat in op achtergronden: het wezen van communicatie, op massacommunicatie, vis-a-vis-communicatie, maar ook de praktijk: organisatie, strategie, uitvoering, kwaliteitscontrole en vernieuwing.

"Het Groot communicatie denkboek is vooral sterk vanwege Piëts gouden pen. Droog en benauwd als het onderwerp moge klinken: dit boek is leuk, met vaart en humor geschreven. Doorspekt met vrolijke cynische columns, met maffe schouderklopjes en zwarte grapjes. Piët heeft bovendien een aangenaam relativerende toon waar het fout gaat en je in je onhandigheid iets heel doms hebt gezegd." Boekbespreking in De Volkskrant vrijdag 16 september 2005, Mieke Zijlmans.
lees meer...Susanne Piët
Emotiemanagement

Emoties zijn, en dat is vermoedelijk altijd al zo geweest, in het menselijk bestaan belangrijk. Nieuw is, dat ze massaal bewerkt kunnen worden. Dat is onder meer het gevolg van technologische ontwikkeling en toenemend vernuft in de massacommunicatie. Welke rol beleving krijgt, zo heeft auteur Susanne Piët in haar bestseller De emotiemarkt duidelijk gemaakt, is afhankelijk van trends in waarden. Het kunnen beleven van emoties is, juist in de markteconomie, verheven tot een begeerlijke conditie, met als speerpunt geluk.
lees meer... • Emotiemanagement, survivalkit in de belevenismaatschappij, geheel vernieuwde editie, 2005, Pearson Amsterdam
 • Overleg, vergaderen, onderhandelen, 2005, Wolters Noordhoff, Groningen
 • Handboek 'Interne Communicatie', Samsom, Alphen aan den Rijn
 • De Kick, 1999, Pandora Amsterdam (heruitgave)
 • Emotie-management, 3e druk, 1998, Contact, Amsterdam
 • Wapenrok, 1998, Contact, Amsterdam
 • De Kick. Zoektocht naar de essentie van de sensatie, 1991, Bzztôh, 's-Gravenhage
 • Honden: zo lang ze blaffen, bijten ze niet!, 1990, Bzztôh, 's-Gravenhage
 • Overleg, vergaderen en onderhandelen, 2e druk, 1990, Wolters Noordhoff, Groningen
 • Serie boekjes voor kinderen in opdracht voor Zorn, Leiden
 • Interactieve media: ontwerp en gebruik (met B.G. Barkman en W.J.L. Sellink), 1989, Van Loghum Slaterus, Deventer
 • Drieluik Mondelinge Communicatie, 1988, Van Loghum Slaterus, Deventer
 • Het Eureka-effect, Creatief denken en doen, 1988, Tirion, Baarn
 • Het loon van de Angst, (publieksversie van proefschrift), 1987, Ambo, Baarn
 • De cultuur van de ondernemer, 1987, Bzztôh, 's-Gravenhage
 • Vademecum voor gesprekstrainers, 1984, Bzztôh, 's-Gravenhage
 • U bent mijn biechtvader niet, Susanne Piët in gesprek met bekende Nederlanders, 1983, Elsevier, Amsterdam
 • Een vraag en een weet, gereedschap voor het vraaggesprek, 2e herziene druk, 1984, Ambo, Baarn
 • Ze kunnen me niet horen, want er zit glas tussen (met Ad Kooyman), 1979, Ambo, Baarn
Voor bestellingen: info@bertholeepublishinghouse.nl