Emotiemanagement

Emoties zijn aan de orde van de dag. Zij sluipen in het nieuws en in de krantenkoppen. Zij bepalen zelfs verkiezings uitslagen en aandelen koersen op de beurs. Zij geven produkten en diensten hun 'meerwaarde'. Zij beïnvloeden het succes van roddelbladen, speelfilms en televisieprogramma's. Emoties beloven ook als produkt op zichzelf gretige aftrek. De markt wil geprikkeld of bevestigd worden. Tegelijkertijd doemen ongewenste, soms angstige en heftige emoties op. Bij conflicten en confrontaties. Door fusies, reorganisaties en bezuini­gingen. Bij acties en demonstraties. Emoties vormen nie talleen een sleutel tot succes als ze goed beheerst worden. Maar ook een dreiging van vergaande schade, als ze wordt genegeerd.


Emotie-management vormt de
kern van bepaalde beroepen, zoals crisismanager, politie, politici, communicatiedeskundigen, brandweer, ziekenhuispersoneel, personeelklachtenlij­nen, veiligheidsdiensten, hulpverleners, RIAGG's. Het vormt ook de kern van het werk van reclamemakers, journalisten, troubleshooters, produktontwikkelaars, outplacementadviseurs, makelaars, relatiebemiddelingsbureau's, schoonheidsinstituten enmilieuorganisaties. Producenten en verkopers (of ze nu auto's, shampoo's, verzekeringen of accountantsverkla­ringen aan de man brengen) zijn managers van indirecte emoties. Het hoofd bestanddeel van het werk van menig personeelslid is eigenlijk emotie-management geworden. De secreta­resse, de human resourcemanager, depersoneelsman, het directielid, maar ook het ondernemings ­raadslid besteden er veel tijd aan, ook al staat het werk niet in hun functie­omschrijving. Emotie-management moét. In organisatorischverband en op individueel niveau. Ouders zijn vooral ook emotiemanagers. Het moet en het schept kansen. Want juist de persoon die een meester is in emotie-management schopt het ver, zo is gebleken. Iedereen moet emoties 'managen', die van zichzelf en die van anderen.

Doelgroepen

Voor managers wier taak het ondermeer is personeels leden te motiveren, is emotiemanage­ment aan de orde, zodra veranderingen worden ingeluid, teleurstellingen moeten wordenverwerkt, en werkverslaving moet worden gehanteerd. De manager zelf, alsmede de ondernemer, wordt geacht een leider van nu te zijn. Dat wil zeggen dat hij de eigenschap­pen ten toon spreidt van een Emotioneel Intelligent Persoon. Dat meesterschap is te leren.

Emotiemanagement is ook van nut voor beroeps beoefenaars die professioneel met emoties te maken krijgen, zoals brandweerlieden, politie, ziekenhuispersoneel, artsen, beveiligings­mensen, politici, tandartsen,  actiegroepvertegenwoordigers, beurswerknemers, secretaresses etc, etc.

De workshop wordt naar het profiel van de deelnemers toegesneden.