Omgaan met de Media

Externe communicatie, naar de markt, naar de beslissingnemers en naar de opinieleiders, verloopt in belangrijke mate via de media. De media komen naar bedrijven als zij ergens nieuwswaarde in zien. Soms zien bedrijven zelf een aanleiding de media uit te nodigen. Het is veelal raadzaam voor die speciale gelegenheden en voor die onverwachte actualiteit goed uitgerust te zijn met vaardigheden en strategie om de mediavertegenwoordigers partij te kunnen bieden. De training van dr Susanne Piët heeft betrekking op alle media, (krant, radio en televisie) en bevat desgewenst een spannend en leerzaam onderdeel: oefenen met een bekende allround (ook tv) journalist uit de praktijk. Varianten van deze training zijn:

  • Training: Optreden in een forum
  • Training: Crisiscommunicatie
  • Training: Introductie van product of dienst of innovatie
  • Training: Werving van sollicitaannten via 'free publicity'

Beoogd resultaat
De deelnemers hebben na afloop van de training:

  • Meer inzicht in nieuws en in de werkwijze van journalisten
  • Meer zekerheid in het doeltreffend communiceren met media
  • Breder vermogen tot bereiken van doel
  • Optimaal gebruik vaardigheden

Terug naar het trainingsoverzicht