Lobbyen

Veel bedrijven hebben eind jaren tachtig te maken gekregen met vergrote maatschappelijke zorg betreffende het milieu en de werkomstandigheden. Die uit zich in overheidsbemoeienis, zorg van buurtbewoners, contacten met vakbeweging, belangengroeperingen, actiegroepen. Om niet machteloos ten prooi te vallen aan willekeur en onwetendheid is een dialoog noodzakelijk. Die vergt communicatievaardigheid, naast technische know how. Daarom bieden wij training in: 

  • Training: Netwerktraining
    Hoe onderhoudt men op een geslaagde wijze contact met omwonenden, concurrenten, leveranciers, belangenverenigingen, overheden, politie? Hoe is men open, zonder geschaad te worden? Hoe hanteert men eventuele weerstanden? Hoe brengt men wederzijdse belangen naar voren? Hoe komt men tot afspraken?
  • Training: Crisiscommunicatie
    Wat doet men in geval van noodsituaties of rampen? Hoe betoont men begrip en bezorgdheid en neemt men tegelijkertijd ongerustheid weg? Hoe is men zeker en rustig, maar toch niet hard? Wat heeft men aan informatie nodig? Hoe faseert men het geven van informatie? 
  • Training: Omgaan met kritische omgeving
    Hoe gaat men om met weerstanden, emoties? Hoe incasseert men ogenschijnlijke onredelijkheid? Hoe creëert men luisteraars? Wat zijn redelijke argumenten?

Beoogd resultaat
De trainingen zijn ervoor bedoeld relaties te verbeteren, emoties te kunnen hanteren en begrijpen, duidelijk en begrijpelijk over te komen, gesprekken te kunnen structureren en overleg op gang te houden en tot wederzijds winstgevend resultaat te doen leiden.


Terug naar het trainingsoverzicht