Interviewen

Training in informatie krijgen en gebruiken, speciaal bedoeld voor adviseurs, accountants, (interim-)managers, P&O-functionarissen.

In het kader van de uitoefening van de beroepspraktijk, ontstaat soms vraag naar een goede basis van vaardigheden en houding om informatie te verzamelen, correct te interpreteren op relevantie en in juiste verbanden te plaatsen.
In de cursus kan rekening worden gehouden met een eventueel verschil in opleiding, achtergrond en oriëntatie van de aanstaande deelnemers, voor zover dit relevant is voor de cursus.
Aangeboden wordt een bredere ontwikkeling van het repertoire sociale vaardigheden, met name op het gebied van doorvragen, luisteren, waarnemen, invoelen en relatie opbouwen. Voorts wordt aangeboden een doeltreffende beheersing van de actie- en 'scorings'- impulsen en problemen en vraagstukken die professioneel èn commercieel relevant zijn.
De training kan zich concentreren op de externe markt of het interne bedrijf met als subvarianten: functionerings- en beoordelingsgesprekken en gesprekken met sollicitanten.

Beoogd resultaat
Aan het slot hebben de deelnemers:

  • groter inzicht in de wisselwerking van de communicatie
  • grotere flexibiliteit en improvisatievermogen in houding en gedrag bij informatiegeven + krijgen 
  • verruimd vermogen beoogde doelen na beheerste afweging en terugkoppeling met cliënt te realiseren
  • verbreding adequate interview- + luistervaardigheden
  • effectiever relationeel beïnvloedingsvermogen
  • verruiming van mogelijkheid om verkregen informatie beter uit te buiten

Terug naar het trainingsoverzicht