Vergaderen

Als iets voor een bedrijf of een organisatie schadelijk kan zijn, is het een slechte vergadering. Het verlies kan ontstaan door tijdverspilling, door motivatiedaling, door verkeerde conclusies, door misverstanden. Training in effectief vergaderen is zinvol. Onze training kent als varianten:

  • Training: Overleggen en vergaderen 
  • Training: Besluitnemen in vergadering 
  • Training: Overlegvergadering, speciaal voor ondernemingsraden

De trainingen zijn bedoeld voor alle deelnemers aan vergaderingen, inclusief voorzitters en secretarissen/secretaresses.

Beoogd resultaat
De deelnemers hebben na afloop van de training geleerd:

  • Inzicht in de processen 
  • Inzicht in sturing en leiderschap 
  • Beïnvloedings- en structureertechnieken 
  • Agenda en notulen maken 
  • Emoties, weerstanden, verborgen agenda's hanteren

Terug naar het trainingsoverzicht