Onderhandelen en Overleggen

Onderhandelen is aan de orde van de dag. Mensen worden mondiger, ze laten zich niet meer alles zeggen. Er bestaan geen tijdelijke relaties meer: door meer communicatie kom je ze altijd wel tegen. Onderhandelen is voorpaginanieuws geworden. Over kernwapens, CAO's, gijzelingen, stakingen, overnames, fusies. Er zijn wat misverstanden bij, bijvoorbeeld dat er aan het slot van een onderhan­deling verliezers moeten zijn. Niet zelden wordt de kip met de gouden eieren meegeslacht. Deze training is gericht op het creëren van winst voor alle partijen in redelijkheid en wederzijds respect, zonder concreet op winst iets toe te leggen. We kennen voor de training de volgende varianten:

  • Training: Commercieel onderhandelen 
  • Training: Intern onderhandelen en overleggen

Beoogd resultaat
De deelnemers moeten na afloop hebben bereikt:

  • Inzichtvergroting in de 'Harvard'-aanpak van onderhandelen 
  • Vergroting flexibiliteit gedragsmogelijkheden tijdens onderhandelen 
  • Inzicht bevorderen in eigen sterke en zwakke punten en die van anderen 
  • Inzicht bevorderen in eigen belangen en in die van anderen 
  • Oefeningservaring in Harvard-strategie en bijbehorend gedrag

Terug naar het trainingsoverzicht