Leidinggeven

In grotere organisaties is management vaak doorslaggevend voor succes en falen. Toch is niet iedere chef of leidinggevende ook een geboren manager. De cursus leidinggeven is een basistraining voor hen die op dit gebied trefzeker willen opereren. De werkprogramma's Flexibel Leidinggeven en Creatief Management zijn bedoeld voor personen die al basisopleidingen, zoals bijvoorbeeld deze training Leidinggeven hebben doorlopen. De training leidinggeven bestaat uit componenten die ook los gegeven kunnen worden, nl.:

 • Leidinggeven (in communicatie)
  Over procesgevoeligheid, inhoud en relatie, verschillende manieren van sturen, de gedragingen in groepen, stijlen van communiceren 
 • Conflicthantering
  Analyse van conflicten, bemiddeling, werken aan oplosssingen 
 • Probleemoplossen
  Wat is het probleem, welke fases doorloopt men voordat men toe is aan oplossing, communicatievaardigheden, aktieplan maken 
 • Functioneringsgesprekken houden
  Wat zijn functioneringsgesprekken? Wat zijn beoordelingsgesprekken? Het functioneringsgesprek in systeem gebracht. De fases en de vaardigheden. De rapportage.

Beoogd resultaat
De deelnemers aan de training hebben:

 • Inzicht gekregen in de wederkerigheid van leiden en volgen 
 • Instrumenten gekregen om hun management vorm te geven 
 • Vaardigheden aangereikt gekregen om aan management uitvoering te geven

Terug naar het trainingsoverzicht