Creatief Management

In een toenemend verwarrende wereld met grotere eisen ten aanzien van markt-bereik en interne organisaties, wordt een steeds zwaarder beroep gedaan op het psychologisch inzicht van managers, leiders en directeuren.
Zij dragen vele verantwoordelijkheden. Zij geven leiding, stimuleren anderen, nemen besluiten en onderhouden contacten, binnen en buiten het bedrijf. Van hen wordt behalve specifieke vakkennis ook een dieper begrip gevergd van de mense-lijke ziel en de menselijke verhoudingen. Maar hoe zien die eruit? Wat motiveert een mens? Hoe functioneert een mens? Hoe reageren mensen en waarop? Hoe worden zij in hun oordeel en besluitvor­ming beïnvloed? Hoe hanteren zij hun emoties en spanningen? Hoe gaan mensen met elkaar om? Daarover doceert vrijwel geen opleiding voor de manager of directeur.
Het werkprogramma Creatief Management is er om die lacune te compenseren. Het is geschikt voor hogere managers of ondernemers met ervaring en/of hogere opleiding.
Creatief Management zal in toenemende mate nodig zijn in een toekomst, waarin organisatiestructuren, beloningssystemen, communicatienetwerken en satisfactiebe­leving zullen gaan verschuiven.

Beoogd resultaat
De beknopte, opwindende, amusante en uiterst leerzame en oefenrijke combinatie van trainingsprogramma en boek moet leiden tot:

  • Inzicht in praktische toepasbaarheid van psychologische en creatieve inzichten in het dagelijks leven en in het werk 
  • Ervaring in alternatieven van waarneming, interpretatie, gedragsstrategieën, creativiteit en communicatietechnieken 
  • Bekendheid met en gemak met gedragsstrategieën, creativiteit en communica­tietechnieken

Werkwijze
Door middel van onderhoudende presentaties, oefeningen en praktijkgerichte simulaties wordt de belangstellende de mogelijkheid geboden inzichten te verwerven in wat creatief management is en te kiezen voor integrering van bepaalde aspecten daaruit in het eigen optreden.

 


Terug naar het trainingsoverzicht