Presenteren

Techniek in presenteren is een programma van Adviesbureau Susanne Piët, voor Communicatiestrategie & Trainingen, bedoeld voor iedereen die beroepshalve produkten, ontwerpen, adviezen of processen moet presenteren, moet voorlichten of overtuigen:

 • voor individuen 
 • voor kleine groepen (bijv. produkt- of voorstelpresentaties) 
 • in zalen (lezingen) 
 • voor televisie of videoprodukties

Bijvoorbeeld:

 • adviseurs
 • accountdirectors en account executives 
 • architecten 
 • advocaten 
 • PR-officers en voorlichters 
 • salesmanagers en vertegenwoordigers 
 • en anderen in het bedrijfsleven, de zakelijke dienstverlening en de overheid die regelmatig presentaties moeten houden

Beoogd resultaat
Aan het slot zullen de deelnemers hebben gekregen:

 • groter inzicht in sterke + zwakke punten in de eigen presentatie, plus verruiming van mogelijkheid beide kanten beter uit te buiten 
 • grotere flexibiliteit en improvisatievermogen in houding en gedrag 
 • verbreding repertoire adequate presentatievaardigheden 
 • effectiever beïnvloedingsvermogen 
 • groter zelfvertrouwen bij presenteren

Bekijk het NCRV televisieprogramma Hart en Ziel
over
Charisma

Terug naar het trainingsoverzicht