Susanne Piët, Emotiemanagement.

Emoties zijn, en dat is vermoedelijk altijd al zo geweest, in het menselijk bestaan belangrijk. Nieuw is, dat ze massaal bewerkt kunnen worden. Dat is onder meer het gevolg van technologische ontwikkeling en toenemend vernuft in de massacommunicatie. Welke rol beleving krijgt, zo heeft auteur Susanne Piët in haar bestseller De emotiemarkt duidelijk gemaakt, is afhankelijk van trends in waarden. Het kunnen beleven van emoties is, juist in de markteconomie, verheven tot een begeerlijke conditie, met als speerpunt geluk. De hunkering heeft, zo is inmiddels komen vast te staan, marktpotentie. Het kunnen beïnvloeden van emoties biedt inmiddels de sleutel tot succes en falen. Emoties zijn zowel felbegeerde grondstof als erkend gereedschap geworden in de nieuwe tak van sport in de economie: de beleveniseconomie. De mens wil iets beleven: als consument, als speler op de arbeidsmarkt, als lid van de samenleving. Wie emoties kan bespelen, hanteren of manipuleren krijgt marktaandeel, invloed, macht en succes. Ook die vaststelling heeft inmiddels postgevat: emotionele intelligentie overtreft soms de oude IQ in waardebeleving. EQ kun je niet trainen, dus hoe kun je je EQ vergroten? Auteur Susanne Piët bedacht hiervoor het begrip Emotiemanagement, het vermogen om met inzicht emoties van jezelf en anderen te hanteren. In dit boek Emotiemanagement wordt haar visie aangeboden vanuit de psychologie op hoe het systeem werkt en op welke speelterreinen het met name relevant is: het zakelijk verkeer, management, politiek, loopbaanontwikkeling, marketing, communicatie en het persoonlijk leven. Deze geheel vernieuwde editie is verrijkt met actuele voorbeelden en -op verzoek van veel lezers- geïllustreerd met concrete schema’s en modellen, aangevuld met instrumenten en tips. Van de relevantie van Emotiemanagement voor overleving op de Emotiemarkt zal na lezing iedereen zijn doordrongen.

"Ik ben al een paar maand aan het lezen in het boek  'Emotiemanagement' en ik vind het meer dan een openbaring. Ik vind het verplichte lectuur. Ik vind het boek en meteen ook de visie ontzettend gezond. Het is ontzettend verduidelijkend geschreven over materie die doorgaans ongrijpbaar lijkt. Misschien moeten we er covertjes van de bijbel rond doen en verdelen op alle scholen! -
Murielle Scheelen, Gent, België, www.lafiledo.com

terug