Susanne Piët, De emotiemarkt.
De toekomst van de beleveniseconomie

De beleveniseconomie, die inmiddels een substantieel deel uitmaakt van onze economie, kan worden omschreven als alle productie en dienstverlening die gericht is op leniging van de emotionele behoeftes van mensen als groep of van de mens als individu. Tot nu toe werd de beleveniseconomie vooral gezien als iets wat uitmondde in een ongebreidelde fun industry, met behulp waarvan mensen uit alle macht proberen hun verveling te verdrijven. Susanne Piët gaat in dit boek verder en beschrijft de volgende fases in deze economie. Zij voorspelt onder meer een omslag in de tot nu toe algemeen gehuldigde aannames, met de consequenties en implicaties van de beleveniseconomie op langere termijn en op velerlei gebied: het belang van emoties en het idee van maakbaarheid (van ons geluk), trends op het gebied van marketing en productontwikkeling, de ontwikkeling van de beeldcultuur en van besef van goed en kwaad (normen en waarden), de kenmerken van de moderne held, het verlangen naar authenticiteit, de noodzaak van zin maken en zin geven. Al bij al levert dat een rijkgeschakeerd beeld op van de huidige en toekomstige westerse samenleving, in de traditie van Neil Postman, Rolf Jensen en Joseph Pine en James Gilmore.

Susanne Piët is gespecialiseerd in communicatie en emoties. Ze is auteur van onder meer Emotiemanagement (Contact, 1998). Zij is psychologe, studeerde Nederlands en doceerde tien jaar aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast haar consultancywerk op het gebied van communicatiestrategie, emotiemanagement en training is zij vooral bekend vanwege haar journalistieke werk voor onder meer Elsevier, de Tijd en NRC Handelsblad, Trouw en Opzij. Zij maakte ook televisieprogramma’s (Avro, VPRO).

Lees het interview in Intermediair Succes en bezit zijn grotere vijanden dan Bin Laden van 4 oktober 2003.

ISBN: 90-430-0805-2


terug