Overleg, vergaderen en onderhandelen

Effectief en efficiënt met elkaar kunnen communiceren is geen luxe, maar noodzaak. Als je het goed doet kun je commercieel, politiek en sociaal interessante resultaten boeken. Als je faalt, kun je leed en schade veroorzaken. In een mondiger wordende wereld wordt het aandeel in het resultaat breder opgeëist. Als mensen verantwoordelijkheden moeten nemen, hebben zij recht op inspraak in hoe zaken tot stand komen.

Overleg, vergaderen en onderhandelen zijn relevant in de maatschappij, in de politiek, op de markt en in andere relaties tussen mensen. Zij zijn speciale varianten van communicatie, maar zij hebben met elkaar gemeen, dat zij draaien om het behartigen en ruilen van belangen.

In dit boek wordt hierin op een actuele en herkenbare manier inzicht geboden. De stof is niet alleen gebaseerd op theorie, maar ook op ervaring uit de ruime praktijk van de auteur. Er wordt dan ook kans geboden te oefenen aan de hand van herkenbare, prikkelende cases. In het boek worden basisbegrippen en relevante vaardigheden behandeld. Aan het slot van ieder hoofdstuk staan oefen- en verwerkingsvragen.

Auteur: Susanne Piët
Derde druk
ISBN 9789001794897
Uitgave: Noordhoff Uitgevers

Prijs € 30.50
Gratis verzending
Bestellen via info@bertholeepublishinghouse.nl

terug